Mini Review | แพภูตะวัน เขื่อนรัชชประภา

เมื่อวันหยุดยาวต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปเที่ยว จ.สุราษฎ์ธานี อีกครั้ง หลังจากที่เคยไปเกาะสมุย และ หมู่เกาะอ่างทอง มาคราวนี้ผมไปเที่ยวยัง “เขื่อนรัชชประภา” พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว “เขื่อนรัชชประภา” เดิมชื่อ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นเขื่อนสารพัดประโยชน์ของคนในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือเป็นแหล่งกักเก็บน้ำการชลประทานเพื่อการเพาะปลูก นอกจากนี้ “เขื่อนรัชชประภา” ยังมีประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งบริเวณอ่างเก็บน้ำนี้ จะมีภูเขาหินปูนน้อยใหญ่รายล้อม ได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” […]

Read Article →