Austria – Swiss Trip | ขั้นตอนการขอวีซ่าที่ TLSconnect อย่างละเอียด

1454559966939

ช่วงสงกรานต์นี้ มีแผนจะไปตะลุยยุโรปครั้งแรกกับครอบครัว เลยต้องเริ่มจากขอวีซ่ากันก่อน
ผมเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่าสวิสที่ TLSConnect ให้อ่านกัน

ขั้นแรกก่อนจะไปเลย เราต้องวางแผนก่อนว่าจะไปประเทศไหนบ้าง ใช้เวลากี่วัน
อย่างผม ไปออสเตรีย 4 วัน สวิส 7 วัน ใช้เวลาที่สวิสมากกว่าเลยต้องขอที่นี้

มาเริ่มขั้นตอนขอวีซ่ากันเลย

 1. เข้าไปลงทะเบียนที่ เวบของ TLSConnect  กรอก Email & Password ให้เรียบร้อย
  จากนั้นก็เข้าไปยืนยันในอีเมลล์
 2. ทำการ login เข้าไปกรอกใบสมัครกัน ถ้าไปเป็นครอบครัว สมัครแค่ account เดียวก็ได้
  ป.ล. ถ้าสมัครแล้วไม่ดำเนินการใดๆ เกิน 15 วัน จะถูกลบ Account โดยอัตโนมัติ ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อยื่นขอวีซ่า
 3. ขั้นตอนการกรอก
  เลือกจุดประสงค์การเดินทาง
  ข้อมูลส่วนตัว
  ข้อมูลการเดินทาง
  ประวัติการขอวีซ่า
  กรอกทุกอย่างให้เรียบร้อย เมื่อทำทุกอย่างเสร็จ ให้กดบันทึกข้อมูล หรือถ้ายังไม่แน่ใจก็กดบันทึกข้อมูลฉบับร่างไว้ก่อนถ้ามีคนในครอบครัวไปด้วย ให้คลิ๊ก เพิ่มผู้สมัคร หรือถ้ามีข้อมูลใกล้เคียงกัน เช่นที่อยู่เดียวกัน เดินทางไปพร้อมกัน พักด้วยกันก็ให้กด ทำข้อมูลซ้ำ จะได้ไม่ต้องเขียนหลายรอบ
 4. เมื่อมั่นใจว่าข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยก็ให้กดยืนยัน และ ดาวน์โหลดแบบ ฟอร์มใบสมัครการยื่นขอวีซ่าออกมา ข้อมูลที่เรากรอกไปจะไปปรากฏในแบบฟอร์มนี้
 5. เลือกกำหนดการนัดหมาย รอบเช้าสุดจะเป็นรอบ 8 โมง
 6. จากนั้นก็จะได้รับ Email ยืนยันการนัดหมาย ให้เราปริ้นใบนี้ไปด้วย

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

 1. ใบสมัครขอวีซ่า, ฉบับจริง
  ต้องมีการลงวันที่และลายเซ็นต์ของผู้สมัครให้ชัดเจนโดยตัวผู้สมัครเอง ในกรณีของผู้เยาว์ ใบสมัครยื่นขอวีซ่าและหน้าข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต้องเซ็นชื่อรับรองโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน
 2. รูปถ่ายสีประจำตัวขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 รูป
  – สีพื้นหลังสีขาว
  – ขนาด 2 นิ้ว
  – ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศรีษะ
  – ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง
  เข้าไปดูตัวอย่างรูปถ่ายได้ที่ https://www.tlscontact.com/th2ch/help.php?id=picture_tips
  (ตอนผมไปทำนั้นดันใช้รูปเก่า เขาเลยให้ไปถ่ายใหม่ – -” ในศูนย์จะมีเครื่องถ่ายอัตโนมัติ 4 รูป 250 บาท มีคนบ่นว่าถ่ายมาจากที่ร้านเขาก็ไล่ไปถ่ายใหม่ด้วย ดังนั้นเช็กก่อนด้วยว่ารูปถ่ายต้องใหม่ และขนาดหน้าพอดีเหมือนกับในตัวอย่าง)
 3. หนังสือเดินทาง, ฉบับจริง
  มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากช่วงเวลาในการเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในเขตเชงเก้นสิ้นสุด
  และ สำเนาหนังสือเดินทาง
  สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ (รวมถึงหน้าที่มีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง หน่วยงานผู้ออกหนังสือเดินทาง รวมถึงทุกหน้าที่มีวีซ่าหรือตราประทับใดๆ)
 4. ประกันภัยการเดินทาง:ประกันภัยการเดินทางและประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในประเทศเขตเชงเก้น
  • บริษัทประกันซึ่งมีการจดทะเบียนหรือสาขาในเขตประเทศเชงเก้น
  • ประกันภัยการเดินทางต้องครอบคลุมถึงปฏิบัติการการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน, ครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลการช่วยเหลือทางการแพทย์และคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
  เข้าไปดูชื่อบริษัทประกันตามที่สถานทูตกำหนดที่เวปนี้
  https://www.tlscontact.com/th2ch/upload/travel_health_insurance_th_2ch.en.pdfป.ล.ถ้าสมัครประกันแบบกลุ่มให้ถ่ายเอกสารให้ครบทุกคนด้วย
 5. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินแบบไป – กลับ จาก/ถึง ประเทศไทย ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว
  ป.ล. เขาแจ้งว่าอย่าซื้อตั๋วก่อนได้รับอนุมัติวีซ่า เพราะทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ
  แต่ตอนนั้นมีโปรพอดี เลยรีบตัดสินใจจอง ถ้าเผื่อไว้ก็จองผ่านเอเจนซี่แทนให้เขาออกใบจองไปยื่นแทนได้
 6. สำเนาการจองโรงแรมสำหรับตลอดการพำนักในเขตเชงเก้นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และ/หรือ จดหมายเชิญส่วนตัวจากบุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้นที่มีลายมือชื่อรับรองป.ล. ผมใช้วิธีจองผ่านเวบ Booking.com จากนั้นก็นำไปยื่น เอกสารการจองที่พักนั้นต้องมีทุกคืน และต้องระบุชื่อผู้เดินทางทุกคนด้วย ถ้าไปกันหลายคนก็ปริ้นการจองให้ครบทุกคนเช่นกัน
 7. หนังสือรับรองการทำงาน
  ใครทำงานบริษัทก็ขอใบรับรองมาได้ ส่วนฟรีแลนซ์นั้นต้องเขียนระบุที่มาของรายได้ว่ามาจากไหน ทำอะไรบ้าง ส่วนเจ้าของบริษัท ก็นำใบจดทะเบียนบริษัทไปยื่นได้
 8. หลักฐานแสดงการเงินที่เพียงพอ ต้นฉบับ Bank statement สำหรับ 6 เดือนล่าสุดซึ่งมีประทับตราของธนาคาร ถ้ามีผู้สนับสนุนในการเดินทาง ให้แสดงหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและต้นฉบับ  Bank statement ด้วย เอาไปทั้งฉบับจริงและสำเนา(เนื่องจากเรามีรายได้ที่น้อยนิดและไม่สม่ำเสมอ เลยต้องให้พ่อเขียนรับรองเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้วย พร้อมแนบสำเนาบัญชีธนาคาร เผื่อขอไม่ผ่าน )
 9. แผนการเดินทาง คร่าวๆ ว่าวันนี้อยู่เมืองอะไร พักที่ไหนลองดูแผนการเดินทางของเราได้ที่
  https://docs.google.com/document/d/1pv92B2vnvRi58DcaCaZxWYmoNqv-GytfuGm1AHYCoaY/edit?usp=sharing

*** เอกสารทุกอย่างต้องมีทุกคน ถ้าใช้เหมือนกันก็ต้องถ่ายสำเนาให้ครบ ไม่เช่นนั้นต้องไปเสียค่าถ่ายเอกสาร แผ่นละ 5 บาท แหนะ ***

ถึงเวลาทำวีซ่า

เมื่อเอกสารเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลานัดหมายมาทำวีซ่า ศูนย์ TLSConnect จะตั้งอยู่ที่ตึกสาทรซิตี้ ชั้น 12

” 12/1 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพ 10120 ”

ใครที่นำรับมาสามารถเอารถมาจากที่ตึกได้ แต่ค่าจอดค่อนข้างแพง 30 นาทีแรกฟรี ชั่วโมงต่อไป 50 บาท
ส่วนใครที่มา BTS ให้ลงที่สถานีช่องนนทรี เดินมาประมาณ 5oo เมตร

เรานัดเวลาไว้ตอน 8 โมง ก่อนขึ้นตึกเราต้องไปแลกบัตรที่เคาร์เตอร์ จากนั้นก็นำบัตรนี้ผ่านประตูขึ้นลิฟท์ไปชั้น 12
เราไปถึงประมาณ 7 โมงครึ่ง ตอนนั้นก็มีคนนั่งรออยู่แล้ว เมื่อใกล้เวลา 8 โมงก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับฝากอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ เข้าประตูแสกน แล้วก็ได้เวลาเข้าไปทำวีซ่ากัน

ยื่นเอกสารยืนยันที่ TLSConnect ส่งมาทางอีเมลล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ เขาจะแจ้งให้เราไปรอที่ช่องหมายเลขต่างๆ
พนักงานก็จะตรวจเอกสารอย่างละเอียด เสร็จเรียบร้อยก็ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมออกวีซ่าและค่าดำเนินการ
2300 + 863 = 3163 บาท ถ้าให้ส่งผ่านไปรษณีย์ก็บวกเพิ่มด้วย ** ค่าธรรมเนียมจะขึ้นอยู่กับค่าเงินยูโรด้วย **

จากนั้นก็ลงทะเบียนข้อมูลทางกายภาพ ถ่ายรูป ปั้มรอยนิ้วมือ เป็นอันเสร็จ จากนั้นก็รอรับวีซ่าได้เลย

….

เราให้ส่งพาสปอร์ตมาทางไปรษณีย์ ทำวันพฤหัส ได้วันพุธในสัปดาห์ถัดไปเลย เมื่อพัสดุมาถึงบ้านเรารีบแกะซองดูทันที ปรากฎว่าผ่านฉลุย ได้วันตามที่ขอเป๊ะๆไม่ขาดไม่เกิน  ต้องขอบคุณพ่อที่เป็นสปอนเซอร์หลักในการเดินทางครั้งนี้ด้วย

” อย่าลืมติดตามการเดินทางทริป ออสเตรีย – สวิส กันได้นะครับ กลับมาจะมารีวิวให้อ่านกัน 🙂 “

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s